BRZA PRODAJA NEKRETNINA

Promovisani oglasi na sajtovima i objava u štampanim medijima koji se bave oglašavanjem prometa nekretnina.
ZA KUPCE NEKRETNINA:
brzo pronalaženje nekretnine adekvatne zahtevima kupca;
nakon kupovine nekretnine završavanje svih poslova kod nadležnih službi;
sa kupcem smo od odabira do primopredaje stana